Nieuws

Fouten maken op het theorie examen


Iedereen is zenuwachtig voor het theorie examen rijbewijs B en maakt daardoor onnodig fouten. Maar te veel fouten maken leidt tot een probleem op het examen. Om die reden is het slim te weten hoeveel vragen er van elk onderdeel worden gesteld en hoeveel vragen daarvan goed moeten zijn.

In veel gevallen lijkt het heel simpel: een theorie examen van 30 minuten doen en het succes is gegarandeerd. Maar in de praktijk blijkt dit vaak tegen te vallen, zeker als we kijken naar de slagingspercentages van de afgelopen jaren.


Slagingspercentages

Het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) neemt de examens af en houdt bovendien ook statistieken bij over hoeveel mensen voor welk examen slagen. In de praktijk blijkt dat het examen vaak toch moeilijker is dan verwacht: minder dan de helft van de Nederlanders die vorig jaar een examen maakte, slaagde in één keer.

Bovendien heeft het CBR een flink aantal zaken in het theorie examen auto aangepast, waardoor de vragen nu minder voorspelbaar zijn. Met het enkel leren van trucjes weet men tegenwoordig zeker dat hij niet zal slagen. Het is dus belangrijk goed te leren voor het examen. Daarom is het belangrijk te weten op welke vragen je je het beste kan concentreren.


Onderdelen van het examen

De autotheorie bestaat in principe uit drie onderdelen: gevaarherkenning, verkeersregels en verkeersinzicht. Hoewel de meeste vragen over de verkeersregels gaan, wordt er streng gekeken naar het onderdeel gevaarherkenning. Alleen gevaarherkenning is in principe al ‘de eerste helft van het examen’. De verkeersregels en vragen over inzicht zijn samengebundeld tot de tweede helft van het theorie examen.

Op het examen krijg je 65 vragen. Het is zaak er zoveel mogelijk goed te beantwoorden. Maar liefst 25 vragen gaan over gevaarherkenning. Het is dus duidelijk dat hieraan veel waarde wordt gehecht. Daarnaast gaat het grootste gedeelte van het theorie rijbewijs B over de verkeersregels. 30 vragen van het examen gaan hierover. Het minst wordt er gevraagd naar verkeersinzicht, met 10 vragen. Toch is ook dit onderdeel zeker belangrijk, omdat hier meestal de moeilijkste vragen in zitten. Immers: dit zijn vaak de vragen waarbij de leerling een plaatje krijgt. In dit plaatje is een situatie geschetst en het is de bedoeling het juiste antwoord bij de juiste situatie te zoeken. Soms krijg je een dubbelfoto en kunnen er dus meerdere antwoorden goed zijn.

Om te slagen, is het belangrijk dat 13 van de 25 vragen betreft het onderdeel gevaarherkenning juist zijn beantwoord. Tenminste 35 van de 40 vragen over de onderdelen verkeersregels- en inzicht moeten goed zijn. Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, slaag je voor het examen.


Online theorie examen oefenen

Om te kunnen beginnen aan het praktijkexamen, is het belangrijk eerst het theoriecertificaat te halen. Zonder is het namelijk niet mogelijk af te rijden. Wel mag je zonder theorie al beginnen aan rijlessen. De rijschool kan zelfs een rijexamen aanvragen zonder dat je het theorie-examen al hebt afgelegd. Ook dan moet men eerst nog de autotheorie halen. Alvorens oefenexamens te maken, is het aangeraden eerst de stof door te nemen. Dit kan door online autotheorie te leren.

Nu je weet waar je op moet letten, is het belangrijk het examen te oefenen. Tegenwoordig kun je gratis theorie examen oefenen. In dit oefenexamen komen, net als bij het echte examen, 65 vragen voorbij over de drie onderdelen. Na afloop wordt duidelijk hoeveel oefenexamens je nog moet maken om een voldoende op het echte examen te halen. Ben je eenmaal geslaagd, dan blijft het theoriecertificaat anderhalf jaar geldig. Dit houdt in dat de leerling binnen anderhalf jaar na het halen van theorie rijbewijs B af moet rijden op het praktijkexamen. Doet hij dat niet, dan moet hij ook het theorie-examen opnieuw afleggen.


Deel via:

Slagen voor het theorie examen op het CBR?
Verhoog je kans van slagen, leer en oefen goed.
Leren of Oefenen
Afbeelding: CBR