Nieuws

Gevaarherkenning: remmen, gas loslaten of niets doen?


Gevaarherkenning is het belangrijkste onderdeel van het theorie-examen. De meeste vragen worden gesteld over dit onderdeel. De vragen gaan vooral over het inzicht dat je hebt als bestuurder. Het slagingspercentage daalt ieder jaar, mede doordat de vragen over gevaarherkenning steeds moeilijker worden.

Dit onderdeel is dus erg belangrijk om te oefenen en flink de tijd voor te nemen. In de meeste gevallen krijg je een situatie voorgelegd, waarbij je moet beslissen wat je moet doen: remmen, gas loslaten of niets doen?


Wat is gevaarherkenning?

Gevaarherkenning is in principe het proces waarin je tijdig anticipeert op een situatie in het verkeer. Daarvoor moet je eerst de situatie op tijd opmerken, vervolgens identificeren en daarna voorspellen wat erna gebeurt. Aan de hand van deze kortstondige analyse grijp je in. Een gevaarlijke situatie betekent dat de kans op een ongeval groot is, als je niets doet.

Dat betekent niet dat het antwoord ‘niets doen’ per definitie altijd fout is. Er zijn namelijk ook vragen binnen het onderdeel gevaarherkenning waarbij er geen direct gevaar is, waardoor je in principe ook niet hoeft te anticiperen.


Remmen

Je moet in ieder geval remmen als je een zwakke verkeersdeelnemer ziet, een tegenligger op een smalle weg ziet, voorbijrijdt langs werkzaamheden of obstakels, inhaalt en tegelijkertijd tegenliggers passeert, langs een onoverzichtelijk kruispunt komt, langs een druk gebied komt, een scherpe bocht neemt, in de file belandt of als er grote snelheidsverschillen zijn.

Voornamelijk de laatste is interessant: ‘snelheidsverschillen’. Want men zou zeggen dat men in principe ook volstaat met gas loslaten. Maar als er gevaar ontstaat door het gas los te laten, kun je beter remmen. Het is dus belangrijk dat je deze situaties uit je hoofd leert. Tijdens het maken van het gevaarherkenning auto theorie-examen is het zaak niet te veel te twijfelen of een eigen interpretatie te geven. Daar gaan de meeste mensen de fout in.


Gas loslaten

Gas loslaten doe je het beste als je een situatie niet vertrouwt, maar de situatie wel goed kunt overzien. Bovendien mag er geen direct gevaar zijn, anders moet je remmen. Als de snelheid aan is gepast maar je voldoende afstand kunt houden, kun je gas loslaten. Het is belangrijk ook deze situaties te kennen, omdat gas loslaten beter is voor het milieu dan remmen. Het CBR tilt daar zwaar aan.


Niets doen

Veel mensen denken dat ‘niets doen’ een onzinantwoord is op het auto theorie-examen. Maar dat is niet waar. Er zijn toch situaties waarbij je niet hoeft te handelen. Bijvoorbeeld als de situatie daarnaar is en er dus geen direct gevaar is. Er moet voldoende ruimte zijn om de handeling uit te voeren. Zo niet, dan rem je. Als er weinig tot geen snelheidsverschil is hoef je niets te doen. Bovendien moet er een vluchtmogelijkheid zijn.


Theorie examen oefenen gratis

Gevaarherkenning is een belangrijk onderdeel op het auto theorie-examen. Om die reden komen deze vragen ook regelmatig voorbij bij het gratis theorie examen oefenen en het betaalde oefenexamen. Het is belangrijk je goed te focussen op dit onderdeel, omdat dit onderdeel veruit het lastigste onderdeel is. Bovendien tilt het CBR zwaar aan dit onderdeel, omdat dit onderdeel echt de inzicht van de deelnemer test. Maak dus eerst een paar oefenexamens en kijk goed naar de uitslag op dit onderdeel. Je kunt soms flink twijfelen tussen remmen en gas loslaten. Kijk dus goed naar de situatie per vraag als je het echte examen maakt.


Deel via:

Slagen voor het theorie examen op het CBR?
Verhoog je kans van slagen, leer en oefen goed.
Leren of Oefenen
Afbeelding: CBR