Nieuws

CBR verbetert gevaarherkenning theorie examen


Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat het onderdeel gevaarherkenning op het theorie examen verbeteren. Daarvoor is eerst onderzoek nodig. Het CBR stelt dat het onderdeel gedateerd is.


HDoordat het onderdeel gevaarherkenning gebruikmaakt van verouderde informatie, valt de slagingsnorm bewust lager uit. Je hoeft maar 13 van de 25 vragen goed te hebben om voor het onderdeel te slagen. Dat zegt de manager divisie Theorie van het CBR zelf in een interview met een website.


Onderdeel gevaarherkenning kan beter

Het onderdeel gevaarherkenning kan een stuk beter dan het nu is. Volgens het CBR is het onderdeel nu niet slecht, maar wel erg gedateerd. Zo zou het regelmatig voorkomen dat het CBR met deskundigen moet overleggen over de vragen die het CBR zelf in de theorie examens stelt. Dat gebeurt als het CBR of een kandidaat in discussie gaat over de vragen. Om die reden heeft het CBR de normering van het onderdeel gevaarherkenning verlaagd.


Dat betekent in de praktijk dat kandidaten maar 13 van de 25 vragen goed hoeven te hebben; iets meer dan de helft. Daardoor slaagt 97 procent van alle kandidaten voor dit onderdeel. Het CBR vraagt zich af hoe goed een examen is, als iedereen ervoor slaagt. Doel van het examen is dat kandidaten de gevaren in het verkeer weten te herkennen. Het CBR stelt dat het de kennis van de kandidaten in de toekomst beter moet kunnen toetsen dan nu het geval is.


Bewegende beelden in gevaarherkenning

Het CBR zal in de nabije toekomst ook bewegende beelden aan het onderdeel gevaarherkenning toevoegen. Bij andere onderdelen van het auto theorie examen wordt nu al gebruik gemaakt van bewegende beelden. Het CBR doet daarom onderzoek naar op welke manier bewegende beelden gebruikt kunnen worden bij gevaarherkenning. Uit literatuuronderzoek blijkt dat bewegende beelden een goede manier is om de kennis over gevaarherkenning van de kandidaat te toetsen.


Doordat het onderdeel gevaarherkenning verouderd is, is er tot nu toe geen gebruikgemaakt van bewegende beelden. Inmiddels zijn de systemen van het CBR verder ontwikkeld, waardoor het nu wel mogelijk is gebruik te maken van bewegende beelden. Het CBR wil daarom na volgend jaar de vragen met bewegende beelden in gaan voeren. Daarvoor is onderzoek noodzakelijk met de branche en uitgevers. Daarbij kijkt het CBR ook bij welke manieren van gevaarherkenning buitenlandse instanties hanteren. Het zal nog even duren totdat het onderdeel echt wordt aangepakt. Volgend jaar zal het theorie examen auto nog ongeveer hetzelfde blijven. Na 2018 gaat het onderdeel gevaarherkenning echt op de schop.


Theorie examen ‘nieuwe stijl’

Het nieuwe theorie examen heeft niet als doel om minder kandidaten te laten slagen, benadrukt het CBR. In de nieuwe stijl leggen kandidaten hun examen individueel af. Daardoor is er meer gebruikersgemak voor de kandidaat zelf. Door het nieuwe theorie examen is het mogelijk de wachtrijen te verkorten. Voorheen moesten er 250 over 3 medewerkers worden verdeeld. Nu kunnen er 450 kandidaten over 4 medewerkers worden verdeeld. Dat betekent dat er meer mensen per dag hun theorie examen af kunnen leggen.


HIedere dag heeft het CBR zo’n 3000 tot 4000 theorie examens. Volgens het CBR heeft het Nederlandse CBR een behoorlijke voorsprong op andere instituten in het buitenland.


Wel blijft het CBR aan het theorie examen werken. Zo heeft het CBR de afgelopen jaren meer dan 2500 vragen toegevoegd. In totaal heeft het CBR voor het theorie examen zo’n 5000 vragen tot haar beschikking. Daarnaast wordt ook de manier van vragen stellen steeds weer aangepast. Een belangrijke verandering is dat er tijdens het theorie examen minder te lezen valt. De lappen tekst zijn inmiddels grotendeels vervangen met sleepvragen. Daarnaast wil het CBR meer gebruik gaan maken van bewegende beelden.


HHet nieuwe examen is vooral vernieuwd om het examen toegankelijker te maken voor mensen met dyslexie. Lange vragen zijn vervangen met korte vragen als: “Wie mag hier eerst?”


Testvragen in theorie examens

Het CBR gaat daarnaast testvragen loslaten op echte kandidaten. Dat betekent dat het CBR een vraag stelt in het theorie examen, die nog niet officieel aan de vragenbank is toegevoegd. Door een testvraag te stellen op het echte examen, kan het CBR toetsen of de vraag en de antwoordmogelijkheden goed zijn. Als er sprake is van een vraag die bijna altijd fout wordt beantwoord, betekent dat, dat er iets mis is met de vraag. De testvragen tellen niet mee voor je auto theorie. Als kandidaat weet je van tevoren ook niet welke vragen testvragen zijn en welke vragen echt zijn. Je hoeft je dus als kandidaat geen zorgen te maken.


Bovendien heeft het CBR plannen om in de toekomst Virtual Reality in te gaan zetten tijdens het theorie examen. Dit noemt het CBR ‘het theorie examen van de toekomst’. In de toekomst is het dus mogelijk dat kandidaten hun theorie afleggen met een virtual reality bril op. De vraag is alleen wel: wanneer precies. Het CBR wil daar verder onderzoek naar doen.


Slagingspercentage theorie examen

Het is geen geheim dat voor de auto theorie minder dan de helft van alle kandidaten in één keer slaagt. Het slagingspercentage ligt al jaren rond de 40 procent. Het landelijk slagingspercentage ligt momenteel op 41 procent. Rijschoolhouders vragen zich vaak af of het probleem bij het CBR ligt, of bij de voorbereiding van de examenkandidaat en rijschoolhouder.


Volgens het CBR is het belangrijkste doel van het theorie examen, de kennis de toetsen van de kandidaat. De examens zijn valide en betrouwbaar, benadrukt de instantie. Er zijn rijscholen die vrijwel altijd een hoog slagingspercentage hebben. Het slagingspercentage zou vooral naar beneden gedrukt worden door mensen die zonder voorbereiding een examen gaan maken. De prijs van een theorie examen is slechts 35 euro, en dat zou ervoor zorgen dat men onvoorbereid een theorie examen maakt.


Theorie examen voorbereiden

Het is belangrijk van tevoren het theorie examen voor te bereiden. Het onderdeel gevaarherkenning wordt het vaakst fout gedaan, voornamelijk doordat de vragen en antwoordmogelijkheden soms gedateerd zijn. Toch kun je je voorbereiden op dit onderdeel. Dit kan door gratis online theorie examen oefenen. Je krijgt dan ongeveer de vragen die je ook op het echte theorie examen kunt verwachten. In de betaalde variant krijg je ook te zien welke vragen je fout had en wat het goede antwoord had moeten zijn. Daardoor kun je je optimaal voorbereiden, voor je het examen aflegt.


Deel via:

Slagen voor het theorie examen op het CBR?
Verhoog je kans van slagen, leer en oefen goed.
Leren of Oefenen
Afbeelding: CBR