Alles over het theorie-examen

Gevaarherkenning en tips

Het onderdeel gevaarherkenning is een belangrijk onderdeel van het theorie-examen. In dit onderdeel toetst het CBR of je mogelijk gevaarlijke situaties vroegtijdig kunt opmerken, herkennen, en kunt voorspellen. Daarnaast moet je correct weten te handelen om het gevaar af te wenden. Men spreekt van een gevaarlijke verkeerssituatie als er een grote kans is dat er een ongeval kan gebeuren, mits het gedrag in het verkeer niet zal worden aangepast.

In het theorie-examen krijg je 25 gevaarherkenningsvragen en dien je binnen 8 seconden te beantwoorden wat de juiste manier van handelen is om het gevaar af te wenden. Bij elke gevaarherkenningsvraag heb je 3 antwoordmogelijkheden: remmen, gas loslaten of niks doen.
Van deze 25 vragen dien je 13 vragen correct te beantwoorden om te slagen.


Remmen, gas loslaten of niks doen?

Veel mensen weten niet precies wanneer je nou precies voor de antwoordmogelijkheden remmen, gas loslaten of niks doen kiest. Belangrijk om te weten is dat het CBR inzicht wil hebben in hoeverre jij opdoemend gevaar kan voorspellen, herkennen, inschatten en welke handelingen je eventueel verricht om het gevaar af te wenden.

Gevaar herkennen leer je niet in een paar uur, maar leer je pas echt als je kilometers in de auto gaat maken. Om je toch te helpen met de gevaarherkenning in het theorie-examen hebben we de volgende gevaarherkennings tips opgesteld wanneer je precies kiest voor remmen, gas loslaten of niks doen.


Gevaarherkenning tips

Tip 1

Bij de vragen over gevaarherkenning in het theorie-examen dien je de situaties te beoordelen alsof je deze vrij laat opmerkt. In de praktijk dien je natuurlijk verder vooruit te kijken en hiernaar te handelen.

Tip 2

Belangrijk is dat je weet dat er eigenlijk 2 verschillende soorten gevaar zijn, acuut gevaar en potentieel gevaar. Acuut gevaar is gevaar waarbij direct actie vereist is om het gevaar af te wenden, veelal is het antwoord op deze vraag dan ook remmen. Bijvoorbeeld een kind dat snel de weg op komt rennen.
Bij potentieel gevaar dient het gevaar zich niet direct aan, waardoor het moeilijker is om het juiste antwoord te kiezen.

Tip 3

Kijk goed naar de achteruitkijkspiegel en houdt de snelheidsmeter goed in de gaten op de foto's. Beide geven veel informatie over de verkeerssituatie.


Tips per antwoordmogelijkheid

Tips voor remmen

Kies voor remmen als je acuut gevaar opmerkt, er zal iets gebeuren als je niet afremt.
Is er sprake van een verkeersituatie waarbij je relatief hard rijdt, dan rem je bij een verkeerssituatie:

 • - Waarbij zwakkere of instabiele verkeersdeelnemers deelnemen
 • - Bij tegenliggers op smalle wegen
 • - Met obstakels op de rijbaan
 • - Bij het inhalen en tegelijk passeren van tegenliggers
 • - Bij onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunten
 • - In drukke gebieden (bijvoorbeeld rondom scholen)
 • - Vooraf aan scherpe bochten
 • - Bij het ontstaan van file
 • - Bij grote snelheidsverschillen

Tips voor gas loslaten

Kies voor gas loslaten als er mogelijk iets zou kunnen gebeuren, reageer hierop door gas los te laten.
Je kiest deze antwoordmogelijkheid veelal bij de volgende verkeerssituaties:

 • - Als je de verkeerssituatie niet vertrouwt
 • - Als je de verkeerssituatie niet goed kunt overzien
 • - Als er geen direct gevaar is
 • - Als de snelheid aangepast is

Tips voor niks doen

Kies voor niets doen als je geen acuut gevaar opmerkt en je geen situatie opmerkt waarbij er iets zou kunnen gebeuren.
Je kiest deze antwoordmogelijkheid veelal bij de volgende verkeerssituaties:

 • - Als je de situatie goed kunt overzien
 • - Als er geen direct gevaar is
 • - Als er voldoende ruimte is om je handelingen uit te voeren
 • - Als er een vluchtmogelijkheid is
 • - Als er weinig snelheidsverschil isDeel via:

Slagen voor het theorie examen?
Verhoog je kans van slagen, leer en oefen goed.
Leren of Oefenen
Afbeelding: CBR