Alles over het theorie-examen

Het CBR

In Nederland is de minister van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor het beoordelen van de rijvaardigheid van bestuurders. Om deze taak uit te voeren is het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (het CBR) in het leven geroepen. Het CBR is dan ook een instantie van de overheid belast met deze verkeersveiligheidstaak, het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders. Wel handelt het CBR op grote afstand van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het mag bepaalde wettelijke bevoegdheden zelfstandig uitvoeren.


Rijbewijs halen? Dat gaat via het CBR

Op het CBR leg je het theorie-examen en het praktijkexamen af. Het CBR beoordeeld zo of je voldoende kennis hebt om als auto, bromfiets of motorrijder veilig in het verkeer deel te nemen. Als je dus je rijbewijs wilt behalen, kom je in aanraking met het CBR. Het CBR ontwikkeld dan dus ook zelf het CBR theorie-examen. Het CBR heeft de afgelopen tijd het theorie-examen nog beter afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het verkeer. Het wordt steeds drukker in Nederland en daarnaast komen er steeds complexere verkeerssituaties voor, dit moet allemaal getoetst worden en gebeurd dan ook in het CBR theorie en praktijkexamen.


Het CBR theorie-examen

Om je rijbewijs dus te behalen dien je dus ook te slagen voor je theorie-examen. Belangrijk is dat je goed oefent voor de theorie, want dit wordt in het theorie-examen getoetst. Het theorie-examen leg je af op een CBR locatie, op een zogenoemde CBR examencentrum. Deze CBR-examencentra zijn gevestigd door door heel Nederland. In totaal zijn er 54 CBR examencentra in het land, waarvan je bij 22 CBR locaties terecht kunt om je theorie-examen af te leggen.
Als je geslaagd bent voor deze examens, mag je er van uit gaan dat je veilig deel kunt nemen aan het verkeer. Nadat je geslaagd bent voor beide examens stuurt het CBR automatisch een bevestiging naar je gemeente. Na een aantal dagen kun je hierna je rijbewijs aanvragen bij de gemeente.


Hoofdkantoor en divisies van het CBR

Het hoofdkantoor van het CBR ligt in Rijswijk en opereert in vier divisies: Theorie, Rijvaardigheid, Rijgeschiktheid en CCV. De eerste divisie Theorie gaat onder andere over het theorie-examen. De tweede divisie Rijvaardigheid is belast met alles omtrent het praktijkexamen. Hopelijk kom je nooit in aanmerking met de derde divisie rijgeschiktheid. Deze is namelijk belast met het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als je bijvoorbeeld zo stom bent om alcohol te drinken en gebruik te maken van je auto op de openbare weg en je wordt gepakt, dan kun je te maken krijgen met deze divisie. De vierde divisie CCV is verantwoordelijk voor alle examens voor beroepschauffeurs.


Interessante getallen over het CBR

Aantal afgelegde theorie-examens 641.723 examens
Aantal afgelegde praktijkexamens 497.996 examens
Totaal aantal examenlocaties 54 examencentra
Totaal aantal examenlocaties voor theorie-examen 22 examencentra
Totaal aantal werknemers 1050 werknemers

Visie van het CBR

Het CBR innoveert ook haar theorie-examens zolang samenleving, verkeer en wetenschappelijk inzicht zich ontwikkelen omtrent dit examen. Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op je verkeersdeelname toetst het CBR continue de opzet, inhoud en presentatie van de theorie-examens. Daarom heeft het CBR veel contact met rijscholen en andere partners zoals bijvoorbeeld de RDW en BOVAG.

Bezoekers van onze website vergeten nogal eens dat wij geen onderdeel van het CBR zijn. Het CBR is namelijk een onafhankelijk overheidsorganisatie. Wel kun je op onze Wiki alle informatie vinden over het CBR en het CBR theorie-examen. Daarnaast zijn de theorie-examens die je kunt oefenen vergelijkbaar met de echte CBR-examens. Ze bevatten namelijk dezelfde soort vragen en de werking is hetzelfde. Het CBR houdt ons namelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen wat betreft de theorie en het theorie-examen.


Deel via:

Slagen voor het theorie examen?
Verhoog je kans van slagen, leer en oefen goed.
Leren of Oefenen
Afbeelding: CBR